Cupons ACCIÓ 2024, per a la competitivitat de l’empresa

Descomptes en la contractació d’un servei expert que t’acompanya en l’expansió internacional, en la incorporació de noves tecnologies així com a accedir a programes europeus de I+D o a protegir les seves innovacions. 

Objecte dels CUPONS:

 • Els Cupons d’ACCIÓ tenen com a objectiu acompanyar a les empreses catalanes en l’expansió internacional, en la incorporació de noves tecnologies així com a accedir a programes europeus de I+D o a protegir les seves innovacions. 
 • S’ofereixen en forma de descompte econòmic directe a canvi d’un servei d’un expert en internacionalització, innovació o noves tecnologies. L’assessor expert en l’àmbit corresponent, cal que sigui un proveïdor acreditat prèviament per ACCIÓ.  

 Cupons ACCIÓ a l’estratègia:

 • Destinats a empreses industrials catalanes per acompanyar-les en el procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació de l’organització així com a definir noves iniciatives d’impacte per al negoci. 
 • Ajuda màxima de fins a 8.000€.  
 • Termini de sol·licitud: el mes de maig

  Cupons ACCIÓ Green:

 • Destinats a pimes industrials i de serveis amb un mínim de 2 anys de vida. Les actuacions poden estar relacionades amb l’ús de tecnologies per la preservació del medi natural, per millora de l’eficiència de l’ús de l’aigua i d’altres recursos, per una producció d’aliments i nous materials més sostenibles, per avançar fins a la descarbonització de l’economia o per una gestió més eficient dels processos de fabricació, entre d’altres.
 • Ajuda màxima de fins a 8.000€.  
 • Termini de sol·licitud: el mes de maig

  Cupons ACCIÓ Iniciació a l’exportació:

 • Destinats a  pimes de Catalunya que hagin facturat un mínim de 100.000€ el 2023 i vulguin començar a traçar un pla de promoció internacional o subcontractar un export manager
 • L’import màxim de la subvenció és de 2.500€ per a la realitzar d’un pla de promoció internacional i de 8.000€ per la subcontractació d’un export manager.
 • Termini de sol·licitud: el mes de maig

  Cupons ACCIÓ International Trade:

 • Destinats a pimes de Catalunya que hagin facturat un mínim de 100.000€ el 2023 i disposin d’un espai web amb idioma estranger. Amb aquest cupons es pot accedir a un servei d’assessorament per definir l’estratègia digital internacional, realitzar un pla d’accions en els canals digitals o realitzar un anàlisis complert de la presencia online.   
 • Ajuda màxima de fins a 6.000€. 
 • Termini de sol·licitud: el mes de maig.

  Cupons ACCIÓ a la Propietat industrial i intel·lectual 

 • Destinats a pimes de Catalunya per ajudar a l’empresa a protegir el coneixement innovador a través de la realització d’estudis que permetin la seva explotació i la de disposar  de registres oficials de propietat industrial (redacció de patents, models d’utilitat, disseny industrial, estudis de llibertat d’operació, patentabilitat, gestió i registre de marques europeas).     
 • Ajuda màxima de fins a 3.000€. 
 • Termini de sol·licitud: el mes de maig.

  Cupons ACCIÓ a les Tecnologies digitals avançades

 • Destinats a pimes i grans empreses de Catalunya amb l’objectiu de donar el salt tecnològic. Els cupons permeten contractar serveis d’assessorament per testejar i experimentar amb tecnologies avançades abans d’invertir-hi. Per realitzar estudis de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci basats en l’ús de tecnologies avançades, realitzar proves de concepte o desenvolupar nous prototips, entre d’altres. 
 • Ajuda màxima de fins a 20.000€. 
 • Termini de sol·licitud: el mes de maig

  Cupons ACCIÓ Programes Europeus I+D+I

 • Destinats a pimes i grans empreses de Catalunya que estiguin preparant un projecte col·laboratiu de I+D+I europeu amb els següents: Horizon Europe, LIFE, Innovation Fund, CEF, Creative Europe, CERV, Digital Europe Programme, European Defence Fund o Cascade Funding. Es podrà rebre assessorament per preparar i redactar la proposta i per crear el consorci. També rebràs suport per aplicar la normativa i gestionar qualsevol assumpte relacionat amb la preparació d’un programa de I+D+I europeu.
 • Ajuda màxima de fins a 12.000€.
 • Termini de sol·licitud: el mes de maig

 Termini: 

 •  Els Cupons ACCIÓ s’esgoten ràpid. Les bases es preveu que es publiquin el dia 22 de maig i la convocatòria cap el 29 de maig. 

COONSULTA DETALL

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]
14 de maig de 2024