Creacció presenta els resultats de la seva acció durant la pandèmia el 2020

Creacció, l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement d’Osona, presenta la seva memòria anual 2020 que recull l’impacte de transformació que ha tingut durant el 2020, en el marc de la pandèmia.

En l’àrea d’emprenedoria, Creacció ha arribat a més de 1100 participants en sessions de sensibilització, ha comptat amb 145 assistents en accions de formació i ha assessorat 341 projectes. També ha acompanyat a la creació de 46 empreses i ha allotjat 40 empreses als seus espais per a l’emprenedoria, amb un 83% total d’ocupació.

En el marc del programa Reempresa, un nou model d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses econòmicament viables a través del relleu en la propietat i en la direcció, Creacció ha acompanyat 8 casos d’èxit i treballa en 20 processos més. Amb aquesta acció, el 2020 es van salvaguardar 54 llocs de treball i es va induir una inversió de 1.219.500 EUR.

En l’àmbit d’empreses, el 2020 es va treballar amb 270 empreses en un total de 549 actuacions. Es van realitzar 29 assessoraments en innovació i  76, al sector agroalimentari. També destaquen la implicació de 72 empreses en el projecte impulsat per Creacció de compra agregada d’energia i de 32 empreses en el projecte Osoning.

En formació, un total de 121 persones han participat en les 17 formacions realitzades per a empreses.

En el marc del pla de xoc especial que es va posar en marxa per ajudar les empreses a fer front a l’impacte de la Covid-19, Creacció ha assessorat 80 empreses, s’han realitzat 270 comandes amb “T’ho portem a casa” (l’eina logística comarcal posada en marxa), s’han organitzat 60 tallers digitals, 10 debats amb professionals experts i 10 reunions del comitè de seguretat i salut amb la participació de diverses empreses.

En accions de divulgació, grups de treball i debat sobre el territori, destaquen els 322 assistents a les Àgora d’opinió, la participació de 722 persones a 13 webinars, els 21 polítics participants a al projecte Terris i les 43 persones amb que han pres part al projecte DOT, Talent d’Osona.

Destaca també el seguiment continuat que ha realitzat de manera detallada l’Observatori socioeconòmic d’Osona. Quinzenalment ha actualitzat i divulgat les dades de l’impacte de la Covid en diferents àmbits: salut, mercat de treball, mobilitat i condicions de Vida. L’observatori ha fet el seguiment de l’impacte tant a Vic, com a Manlleu.

Sobre Creacció

Creacció és l’Agència de Desenvolupamenet socioeoconòmic d’Osona. El seu consell d’administració està format per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona, l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament de Manlleu, el Consell Empresarial d’Osona, la Cambra d’Osona i els sindicats UGT i Comissions Obreres.

Els seus objectius són: impactar en la transformació des dels serveis i projectes que ofereix; millorar l’ocupació i la qualificació de les persones, millorar la competitivitat econòmica d’Osona i el desenvolupament sostenible del territori i concentrar el coneixement tècnic.

 

VIUALITZA LA MEMÒRIA COMPLETA AQUÍ

27 d'abril de 2021