Creacció i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per incentivar l’activitat emprenedora

El president de Creacció, Josep Arimany, la directora de Negoci de MicroBank, Núria Danés, i el director del Centre d’Institucions de Catalunya de CaixaBank, Joaquim Macià, han firmat aquest dilluns al migdia un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques i microempreses amb seu a Osona amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per Creacció. El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut del conveni, Creacció es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la corporació municipal a MicroBank perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

19 de setembre de 2016