Creacció i el Consell Comarcal d’Osona presenten el Pla Estratègic de Formació Professional

Representants del Consell Comarcal d’Osona i de Creacció van presentar el Pla Estratègic de Formació Professional a Osona 2020 en el marc del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, que va tenir lloc el passat 23 de novembre. El pla s’ha concebut com una eina de millora de l’encaix entre el mapa formatiu d’orientació professional i la demanda del sector productiu a la comarca. En aquests moments ja està a punt la fase d’implementació.

El contingut i les propostes que conté el pla són fruit d’un treball de camp extens, basat en l’elaboració d’enquestes als diferents col·lectius implicats d’una manera o una altra en la Formació Professional a Osona. D’aquestes se n’han pogut extreure el punts de vista i opinions a l’entorn d’aquests estudis que té cada col·lectiu. Els representants polítics municipals, per exemple, aposten per la creació d’un ens que la reguli i per un lideratge compartit; els centres formatius consideren que la FP està desprestigiada a la comarca, i que hi ha una falta de maduresa i de motivació per part dels joves a l’hora d’escollir aquests estudis; els alumnes, per al seva banda, creuen que no se’ls ofereix la informació necessària a l’entorn de la FP a l’hora d’orientar la seva carrera, mentre les famílies, en general, prefereixen no apostar per la formació professional a l’hora d’aconsellar els seus fills.

A partir d’aquestes dades recollides, el Pla Estratègic ofereix solucions que han de servir de guia i de punt de partida per a la millora de la Formació Professional a Osona a partir de 5 grans eixos: en primer lloc, l’impuls del treball col·laboratiu entre els agents d’orientació per avançar de forma coordinada; en segon lloc, seguir elaborant anàlisis sobre l’encaix oferta-demanda a Osona i a les comarques veïnes, una tasca per a la qual l’Observatori Socioeconòmic serà clau; en tercer lloc, un alineament estratègic de tots els agents implicats en la FP a partir de trobades i grups de treball supramunicipals i multidisciplinaris; en quart lloc, l’aposta per la innovació en la formació; i, per últim, l’impuls d’accions de sensibilització que retornin el prestigi a aquest tipus de formació.

La presentació del Pla Estratègic de la FP va anar a càrrec dels consellers comarcals de Promoció Econòmica, Roger Corominas, i d’Ensenyament, Anna Franquesa, a més de Lluís Marco, en representació de Creacció, que l’ha desenvolupat en la vessant tècnica. A la sessió hi van assistir com a convidats el director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament, Antoni Massegú, i el diputat delegat d’Educació, Rafael Homet.

12 de desembre de 2016