Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Objecte
Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

Tramitació, resolució i atorgament
La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució EMT/2702/2021, d’1 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

Termini
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 31 d’octubre de 2021.

Més informació DOGC

23 de setembre de 2021