Convocatòria per a l’any 2024 ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya

Objecte:

  • L’objecte és regular els ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per al foment de la contractació laboral de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació per a treballar durant la campanya agrària a Catalunya.

Beneficiaris:

  • Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, que tinguin capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya dins del marc de la campanya agrària. 
  • Les entitats beneficiaries han de tenir un màxim de deu persones treballadores prèviament a la contractació de la persona destinatària.
  • S’exceptuen les cooperatives de segon grau, dedicades a l’elaboració del producte i no a la recollida.
  • No seran entitats beneficiàries d’aquesta Ordre les empreses de treball temporal.

Actuacions subvencionables:

  • L’actuació que se subvenciona consisteix en la contractació, d’entre una i quatre setmanes de contracte laboral, de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació per a treballar durant la campanya agrària a Catalunya.
  • Els contractes han de ser d’una jornada mínim de 40 hores setmanals i han d’estar formalitzats amb persones empadronades a menys de 40 quilòmetres de distància del lloc on hagin de realitzar els treballs agrícoles, o bé tenir un allotjament que els hagi facilitat l’empresari dins d’aquest radi. 

Quantia de l’ajut:

  • La quantia del mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per contracte.

Termini: 

  •   El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 5 de juny i finalitza a les 15.00 hores del 31 d’octubre de 2024.

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria  

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

6 de juny de 2024