Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci

Publicada la RESOLUCIÓ EMT/3101/2021, de 15 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci (ref. BDNS 589975).

Es considera subvencionable la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic.

Els proveïdors als quals es poden contractar els serveis hauran d’estar acreditats per ACCIÓ, en el moment de fer la sol·licitud, en virtut de les corresponents Resolucions per a l’acreditació d’assessors en l’àrea d’expertesa d’estratègia.

La quantia de les subvencions serà de com a màxim del 75% de la despesa subvencionable del projecte acceptada, amb un màxim de 30.000,00 euros.

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre de 2021.

Podeu consultar les bases reguladores aquí.

Informació de PIMEC

20 d'octubre de 2021