Convocatòria de subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 a causa de la Covid-19

OBJECTE: la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

ENTITATS BENEFICIÀRIES: Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin el seu lloc d’actuació principal a Catalunya, que realitzin activitats culturals remunerades i que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per realitzar concerts o espectacles de caràcter professional en festivals de música.

QUANTIA: La dotació màxima de la convocatòria és de 500.000,00 euros.

SOL·LICITUDS: el període per presentar les sol·licituds és del 3 al 30 de novembre del 2020.

 

Més informació aquí

3 de novembre de 2020