Convocatòria d’ajuts 2024, per a EMPRENEDORS joves inscrits a Garantia Juvenil – Programa FSE+

Ajut de 15.876 € per a persones d’entre 18 i 29 anys que iniciïn una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi.

Termini: Del 15 de maig al 15 de juliol de 2024, a les 14:00 h

Objecte:

Amb l’objectiu d’afavorir l’autoocupació de joves menors de 30 anys en el marc del Programa FSE+,  aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix per a cada jove que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi. 

Beneficiaris:

Els treballadors/ores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com a autònoms i que a més compleixin els següents requisits:

  • Estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació d’Inscrit beneficiari, el dia anterior de la data d’inici de la seva activitat com a treballador/a autònom  
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a autònom, des del 20 de setembre de 2023 fins el 15 de juliol del 2024.  
  • Elaborar un pla d’empresa que doni suport a la decisió d’iniciar una activitat econòmica o professional com a autònom i mostri la solidesa del projecte iniciat.
  • Mantenir de manera ininterrompuda l’activitat econòmica o professional i romangui en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms (RETA), durant un mínim de divuit mesos. 
  • Dur a terme una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

S’inclou una línia d’ajuts específica per aquells autònoms que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya ( de menys de 500 habitants que figurin a l’annex de la Convocatòria 2024).  

Quantia de l’ajut:

Un import fix de fins a 15.876,00 euros per a cada jove que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi.

 Termini: 

El termini per sol·licitar la subvenció és del 15 de maig de 2024, a les 09:00 h, fins al 15 de juliol de 2024, a les 14:00 h

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria  
Accés al tràmit

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]
16 de maig de 2024