Convocatòria 2024, “TU+1” contractació indefinida d’un treballador/a per part d’autònoms sense treballadors/es a càrrec

 Objecte:

  • L’objectiu és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es a càrrec seu, perquè contractin persones de manera indefinida, durant un període mínim de 18 mesos i que la persona que es contracti estigui en situació d’atur, inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

Beneficiaris:

  • A persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu.
  • A les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
  • A persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

Quantia de l’ajut:

  • L’import de l’ajut per l’any 2024 pot arribar fins als 20.850 € per contracte formalitzat a jornada completa.

Termini: 

  •   El termini per presentar la sol·licitud és del 5 de juliol de 2024, a les 9:00 h, fins al 12 de setembre de 2024, a les 14:00h.

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria  
Accés al tràmit

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

9 de juliol de 2024