Convocatòria 2024 – AJUTS A LES NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI – NON

Objecte:

  • Portar a terme noves iniciatives a la teva empresa amb l’objectiu de conceptualitzar un pla de negoci, d’implementar accions que se’n derivin. A través d’aquests ajuts, podràs definir i fer realitat projectes de canvi estratègic per crear productes amb més valor afegit, per accedir a nous sectors o per oferir serveis diferencials als teus clients, entre d’altres. 

Beneficiaris:

  • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa. 

Quantia de l’ajut:

  • Linea 1) Projectes de canvi estratègic. Consisteix en la realització d’un pla de negoci a partir d’una oportunitat identificada prèviament per l’empresa. Per realitzar aquesta activitat, l’empresa rebrà l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, el cost del qual serà l’única despesa subvencionable. La intensitat de l’ajut serà del 75% d’aquesta despesa amb un màxim de 30.000€
  • Linea 2) Projectes per al canvi estructural i a la implementació de les accions definides en un pla de negoci previ. Seràn subvencionables iniciatives com l’adquisició de maquinària i equipaments, despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat, despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat, despeses de personal intern dedicat exclusivament a la implementació de la nova activitat i despeses de realització de l’informe d’auditoria. La intensitat de l’ajut serà de 90.000€ amb un màxim que dependrà de la dimensió de l’empresa i de la tipologia de la despesa. 

 Termini: 

  • Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores del dia 21 de maig de 2024 fins a les 14:00 hores del 21 de juny de 2024.

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria  

Accés al tràmit

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

21 de maig de 2024