Conclusions de la primera sessió de la Taula d’Experts i prioritats a abordar a nivell de comarca.

Davant la situació de crisi global provocada per la pandèmia de la COVID-19, Creacció, Agència d’Emprenedoria Innovació i Coneixement, impulsa una taula d’experts per analitzar en profunditat la situació i impacte a Osona i per a proposar mesures per a reactivar l’economia i competitivitat del territori així com definir les mesures laborals i de seguretat i salut que s’hauran d’aplicar quan es reprengui l’activitat econòmica.

A partir de la sessió de treball amb la taula d’experts, s’han concretat les prioritats que cal abordar a nivell de comarca, que queden resumides en aquests set punts.

  1. Promoure un ecosistema Públic-Privat i mecanismes de cooperació
  2. Fomentar el rol del lideratge Públic per a fer front a la crisi
  3. Definir accions a fer per i amb l’empresa
  4. Fomentar la recerca i el coneixement
  5. Innovar dins de l’ecosistema
  6. Fomentar l’ús de tecnologia
  7. Promoure la seguretat i salut en l’àmbit laboral

Actualment, s’està fent l’exercici de concretar com baixar algunes d’aquestes prioritats, amb els mateixos experts.

Document de conclusions i prioritats a abordar a Osona

24 d'abril de 2020