Com reduir la despesa energètica a l’empresa?

Volem profunditzar en una de les despeses fixes més importants de qualsevol empresa, l’energia.

Aquest consum varia molt segons el sector d’activitat, el nombre de treballadors o la quantitat de maquinària que es precisi, entre altres factors. Per exemple, en locals comercials, el 50% de la despesa és per la  il·luminació. Però en tots els casos existeixen maneres per estalviar.

En aquest article us fem arribar alguns suggeriments que us poden ajudar, no només a reduir la despesa sinó també a ser més sostenibles.

En la facturació de l’electricitat:  

 • Ajustar la potència contractada a les necessitats reals de l’empresa.
 • Evitar conceptes superflus: manteniments, etc..
 • Buscar la millor oferta: al mercat lliure hi ha moltes comercialitzadores (aquí un comparador) que fan ofertes per la contractació de l’energia, cal llegir bé totes les condicions, la lletra petita (permanència, penalitzacions, preu de la potència contractada, conceptes complementaris, revisió de les condicions…).
 • Adherir-se a un grup de compra conjunta amb unes condicions més bones que de manera individual, com per exemple el de Proenergia Osona, que a més, analitzem la facturació i t’assessorem sobre com optimitzar la contractació.
 • Ajustar, si és possible, les hores en què consumim als segments tarifaris més barats.

En la il·luminació:

 • Aprofitar al màxim la llum natural.
 • Planificar la il·luminació dels espais: els requisits varien en funció de l’activitat que s’hi dugui a terme.
 • Instal·lar sensors de presència, reguladors d’intensitat.
 • Emprar làmpades amb tecnologies eficients: LED… i mirar les etiquetes d’eficiència energètica de la lluminària (aquí).

En la climatització i calefacció:

 • Utilitzar aparells eficients (vegeu etiquetes d’eficiència): aires condicionats amb EER alts i bombes de calor x calefactar amb COP alts. COP i EER són coeficients que determinen l’eficiència energia.
 • Revisar i mantenir de manera òptima els aïllaments i tancaments dels espais on treballem. 
 • Fer servir termòstats programables que permetin ajustar les hores de calefactat a les hores d’ús de l’espai i ajustar també les temperatures de consigna.

En els equips, aparells i maquinària que utilitzem:

 • En el cas de nova adquisició, buscar sempre els aparells més eficients energèticament.
 • En ordinadors, pantalles, carregadors de bateries, etc. quan no s’utilitzen desconnectar del tot els aparells per evitar els consums ‘fantasma’ (els petits consums en continu, les 24 hores els 7 dies de la setmana poden representar fins a un 10% en una llar…).

Utilitzar altres fonts d’energia o generar la pròpia:

 • Autoconsum d’energia elèctrica: Si l’espai on està ubicada la teva empresa té una coberta apta per fer-hi una instal·lació fotovoltaica aquesta et pot generar part de l’energia que consumeixes durant les hores de sol. A més, l’electricitat que no consumeixis s’aboca a la xarxa i la comercialitzadora et pot pagar una compensació per aquests excedents. Amb Proenergia Osona també et podem ajudar i assessorar.
 • Estufes i calderes de biomassa.

Proenergia Osona és un programa impulsat per Creacció, l’Ajuntament de Vic i les altres entitats locals de promoció econòmica de la comarca per donar suport i assessorar a les empreses, comerços i autònoms en l’àmbit energètic. Entra a proenergia.cat, omple el formulari i t’ajudarem en el que necessitis.

8 d'agost de 2023