Com i perquè realitzar un estudi de mercat en 7 passos

Aquí t’expliquem perquè és clau disposar d’un estudi de mercat i quines fases el componen. Si tens un projecte i encara no ho has fet, ens arramanguem amb tu i t’ajudem a elaborar-lo. CONTACTA’NS

Un emprenedor ha de fer estudis de mercat per identificar les necessitats i desitjos del seu públic objectiu, conèixer la competència i el sector on desenvoluparà el seu negoci. Aquesta informació li servirà per treballar la viabilitat econòmica del seu projecte i definir la seva estratègia de màrqueting i vendes, entre altres aspectes clau per a l’èxit de la seva emprenedoria.

Un estudi de mercat permet recopilar informació rellevant i actualitzada sobre el mercat on s’operarà, incloent dades sobre la demanda, l’oferta, els preus, les tendències, les preferències de consum, la percepció sobre la marca, entre d’altres aspectes . Amb tota aquesta informació, l’emprenedor pot prendre decisions més informades i reduir els riscos de fracàs del negoci.

A més, un estudi de mercat ajuda l’emprenedor a detectar oportunitats i nínxols de mercat poc explotats, en identificar necessitats o demandes insatisfetes al mercat. D’aquesta manera, es pot diferenciar de la competència i oferir productes o serveis més innovadors i atractius per als clients potencials.

7 pasos que has de realitzar per fer un estudi de mercat

1.- Identificar la necessitat de l’estudi de mercat: Abans de començar a buscar informació sobre el mercat, és important tenir clar l’objectiu de l’estudi. Quan comencem l’estudi de mercat, tot ens interessa i ho volem saber tot. Però hem de ser conscients de que cada pregunta que ens fem implica un esforç:  per trobar la informació  i per analitzar-la després i aquest esforç l’hem de centrar en allò que realment és útil per a la nostra empresa. 

Si iniciem un projecte emprenedor ens hem de preguntar:

Quins productes o serveis es volen oferir? Qui és el públic objectiu? Quin és el volum del mercat? Quina és la competència? Quins son els canals de venda que utilitza el sector? Quins son els canals de comunicació que utilitza el meu consumidor ideal? A quin preu està oferint els productes la meva competència?

2.- Investigar fonts secundàries: Les fonts secundàries són aquelles que ja existeixen i que proporcionen informació sobre el mercat que es vol estudiar, com a informes de la indústria, estudis de mercat previs, estadístiques públiques, publicacions especialitzades, entre d’altres. 

3.- Realitzar entrevistes informals: Una forma eficaç de conèixer les necessitats i opinions dels clients és realitzar entrevistes informals en llocs on solen congregar-se, com ara botigues, parcs o esdeveniments. Les entrevistes informals són més ràpides, econòmiques i menys formals que les entrevistes estructurades. 

4.- Observar la competència: Observar les accions i estratègies de la competència pot proporcionar informació valuosa, com el preu dels productes o serveis que la competència ofereix, com promocionen els seus productes o com comuniquen amb els seus clients.

5.- Realitzar enquestes en línia: Les enquestes en línia són una manera barata i eficaç de recopilar informació d’un gran nombre de persones. Hi ha moltes eines gratuïtes per fer enquestes en línia, com Google Forms, SurveyMonkey o Typeform.

6.- Realitzar proves de mercat: Les proves de mercat són una manera eficaç de conèixer l’acceptació del client d’un producte o servei abans de llençar-lo al mercat. Això es pot fer de manera reduïda, com a través d’amics o familiars o mitjançant les enquestes en línia esmentades anteriorment. Aquí trobaràs l’article que vam publicar sobre com validar una idea de negoci.

7.- Analitzar i sintetitzar la informació obtinguda: Un cop obtinguda la informació, és important analitzar-la i sintetitzar-la per poder extreure’n conclusions que permetin prendre decisions informades. Es poden fer servir eines com gràfics, taules i presentacions per visualitzar la informació.

9 de maig de 2023