Com definir una estratègia financera en moments d’incertesa?

Ningú pot preveure amb certesa el que passarà en els propers mesos però ens hem de posar en el pitjor dels escenaris per poder estar preparats.

En moments de turbulència econòmica sempre és aconsellable tenir caixa suficient per cobrir els propers 18 mesos. Però, com ho podem assolir? A continuació enumerem alguns dels punts més importants a analitzar i resoldre:

 • Cada despesa que fem, ha d’anar dirigida a generar més ingressos, o bé a estalviar i reduir costos fixos.
 • Revisa el teu pla de captació de clients. Centrat  en aquelles accions més eficients.
 • Assegura la satisfacció dels teus clients. No estalviïs en visites comercials! Fes accions de fidelització.
 • Cerca estratègies amb altres empreses que t’ajudin a generar sinergies comercials o economies d’escala.
 • Digitalitza processos que incrementin la productivitat de la gestió empresarial (profitat subvencions com, el Kit Digital)
 • No facis grans inversions sense tenir assegurada la tresoreria de l’empresa.
 • Pots finançar el teu circulant amb diferents eines (Pòlisses de crèdit bancàries, Factoring, Confirming, …). Analitza el teu pool bancari.
 • Gestiona els cobraments de manera eficient.
 • Evita el sobreendeutament i negocia amb els proveïdors. Anticipat!
 • Sempre que puguis, fes servir el  finançament públic.
 • Si la teva empresa disposa d’un àmbit d’R+D+I, engega incentius fiscals i treu partit dels préstecs i subvencions disponibles per al desenvolupament d’aquest tipus de projectes.
 • Treballa un Pla d’empresa a dos o tres anys vista per poder anticipar-te a protegir els teus punts febles i potenciar les teves fortaleses

Si necessites ajuda, acompanyament i suport en cada un d’aquests punts, estem a la teva disposició.

Sol·licita’ns AQUÍ una sessió d’assessorament individual i avaluarem les possibilitats de forma personalitzada.

27 de juliol de 2022