Passos que han de seguir els autònoms per canviar la base de cotització

Si ets autònom, no estàs pagant la tarifa reduïda i tens un negoci, on tens previstos canvis en els teus rendiments, això t’interessa!

A principis d’any vam anunciar les noves cotitzacions que els autònoms han de pagar  a la Seguretat Social. Des de l’1 de gener els treballadors autònoms cotitzen d’acord amb un sistema de 15 trams vinculats als rendiments reals de les activitats econòmiques, empresarials o professionals que puguin tenir. Podran canviar la seva base de cotització fins a 6 vegades l’any amb l’objectiu d’ajustar-la als seus ingressos reals. 

Per tant, han d’escollir a la Seguretat Social quines són les seves previsions d’ingressos per cada exercici i en funció del que guanyin, seleccionar la base de cotització que els correspongui. 

Recordem com es calculen els Rendiments nets:

Recordem com es calculen els Rendiments nets:

Rendiments nets = ingressos – despeses deduïbles – despeses genèriques (la deducció per despeses genèriques serà del 7% per als autònoms empresaris individuals i del 3% per als autònoms societaris).

Com hem avançat, els autònoms poden modificar la seva base de cotització fins a sis vegades l’any per poder ajustar la cotització a la seva previsió de rendiments. Aquests canvis es poden fer en qualsevol moment, però tenen efectes el primer dia de març, maig, juliol, setembre, novembre i gener. 

És molt important ajustar la base de cotització a la realitat, per tal de no pagar ni més ni menys que la quota d’autònoms que et pertoca i, d’aquesta manera, no haver de patir una regularització a l’alça ni haver de demanar una devolució un cop hagis fet la declaració anual de la renda.

Si ets autònom, no estàs pagant la tarifa reduïda i tens un negoci a on tens previstos canvis en els teus rendiments, no dubtis en modificar la teva base de cotització aquí (t’hauràs d’identificar amb el teu certificat digital o Clave permanente).

Un cop t’hagis identificat, en aquest apartat podràs modificar la base de cotització, segons els rendiments nets.

Per a qualsevol consulta, CONTACTA’NS i t’ajudarem!

6 de juliol de 2023