Bonificacions al comerç – Ajuntament de Vic

PER FER OBRES AL LOCAL COMERCIAL QUAN ES VOL INICIAR L’ACTIVITAT

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

S’aplicarà una bonificació del 75% per rehabilitació de comerços amb una superfície de fins a 150 m2.

Es concedirà una bonificació del 95% de l’ICIO a aquells comerços declarats d’especial interès quan iniciïn una nova activitat comercial i de serveis professionals i que compleixin al menys tres de les condicions establertes.

TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS

S’aplicarà una bonificació del 75% per rehabilitació de comerços amb una superfície de fins a 150 m2.

Es concedirà una bonificació del 95% de la taxa a aquells comerços declarats d’especial interès quan iniciïn una nova activitat comercial i de serveis professionals i que compleixin al menys tres de les condicions establertes.

PER INICI D’ACTIVITAT

TAXA PEL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Gaudiran d’una bonificació del 95% aquells comerços que tinguin una superfície de fins a 150 m2.

S’aplicarà una reducció del 95% de les taxes meritades amb motiu de l’inici de noves activitats comercials i de serveis professionals i que compleixin al menys tres de les condicions establertes.


Per obtenir qualsevol de les bonificacions presentades caldrà fer la sol·licitud i adjuntar la documentació justificativa de compliment d’almenys tres de les condicions establertes.

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

MÉS INFORMACIÓ
Per telèfon: Trucant al 93 886 21 00, de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda
Per internet: Entrant a seuelectronica.vic.cat o escrivint a atenciociutadana@vic.cat
Presencialment:
Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Major (de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i dilluns i dijous de 4 a 6 de la tarda)
Oficina d’Atenció Ciutadana del Remei (de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia)
 

23 de juny de 2017