BASES – Subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva

Objecte:

 • L’objecte d’aquesta subvenció és donar suport a projectes d’innovació oberta i disruptiva. Aquests projectes han de ser innovadors i tenir un alt potencial d’impacte en el mercat, la societat o la tecnologia, promovent el desenvolupament de nous productes, serveis o processos. Inclou tres línies de projectes:
  • Projectes d’ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives. 
  • Projectes de desenvolupament d’empreses emergents  (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora. 
  • Projectes de desenvolupament d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora que la finalitat dels quals sigui l’adaptació i/o mitigació del canvi climàtic. 

Beneficiaris:

 • Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:
  • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya de com a mínim 5 anys de vida.
  • Start-up tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya

Despeses subvencionables i quantia de l’ajut:

 • Les despeses que poden ser subvencionades inclouen:
  • Costos de personal dedicat al projecte.
  • Adquisició d’equipament i material necessari per al desenvolupament del projecte.
  • Serveis externs i consultoria.
  • Despeses de viatges i dietes directament relacionades amb el projecte.
  • Altres costos indirectes associats al desenvolupament de la innovació.
 •   La quantia de l’ajuda pot variar en funció del tipus i mida del beneficiari i del projecte, així com de la disponibilitat pressupostària. S’estableix un percentatge màxim de finançament que pot cobrir fins al 70% del cost total del projecte.  

 Termini: 

 • Pendent de convocatòria. Es preveu que el termini per a la presentació de sol·licituds, s’obri el 5 de juliol i acabi el 30 de juliol. 

Consulta les bases reguladores
Accés al tràmit

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

9 de juliol de 2024