Bases específiques per la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l’aforament.

Destinataris de les subvencions
1) Ser el gestor directe o indirecte d’un espai escènic o musical ja sigui perquè n’és la persona propietària o com a conseqüència d’un acord, conveni o contracte amb el seu propietari.
2) Ser el promotor d’un concert o espectacle de pagament que hagi llogat o tingui cedit, sense cap cost, un espai escènic o musical. Cal disposar d’un contracte de lloguer o acord de cessió de l’espai escènic o musical signat amb el propietari o gestor de l’equipament per a la realització d’un concert o espectacle de pagament de caràcter puntual.

Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva.

Més informació aquí

9 de novembre de 2020