BASES – Ajuts als establiments turístics per a projectes destinats a reduir el consum d’aigua

Objecte:

 • Finançar projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que prestin serveis d’allotjament turístic a Catalunya.   

Beneficiaris:

 • Les persones físiques o jurídiques que siguin titulars o explotadors d’establiments que prestin serveis dallotjament turístic i que prèviament hagin presentat el formulari d’inscripció prèvia . Les tipologies d’establiments que se’n poden beneficiar són:
  • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.   
  • Campings 
  • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.  
  • Apartaments turístics.  
  • Els albergs de joventut de titularitat privada.  

Quantia de l’ajut i actuacions subvencionables:

 • Fins a un import màxim del 50% del cost elegible del projecte presentat. 
 • Es subvencionen dos tipus d’actuacions en funció de la naturalesa del mecanisme de reducció de consum d’aigua: la reutilització o l’estalvi d’aigua.  A l’annex 2 d’aquestes bases es descriuen les actuacions i els costos elegibles per a la reducció de consum d’aigua.   

 Procediments i terminis: 

 • El termini de sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent. Només els qui hagin emplenat el formulari d’inscripció prèvia podran realitzar el tràmit de confirmació de projecte, en el termini de 20 dies hàbils.

Consulta les bases reguladores 

Accés al tràmit / FAQS 

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

28 de maig de 2024