Assessorament per a la transformació digital

Objecte:

  • Kit Consulting és un programa d’ajudes que permetrà a les petites i mitjanes empreses dissenyar la fulla de ruta per a la seva transformació digital. Es tracta d’un bono d’Assessorament Digital dotat d’una quantitat econòmica destinada a la contractació de serveis d’assessorament per part d’un agent digitalitzador

Beneficiaris i quantia de l’ajut:

  • Les empreses beneficiàries s’agrupen en 3 segments, per a cadascun dels quals hi ha establerta una quantitat màxima d’ajut:
    • Segment A: entre 10 i menys de 50 treballadors, 12.000 euros.
    • Segment B: entre 50 i menys de 100 treballadors, 18.000 euros.
    • Segment C: entre 100 i menys de 250 treballadors, 24.000 euros.

El programa, inclou 10 categories d’assessorament, i tindrà un funcionament molt similar al del Kit Digital i  s’integrarà en la mateixa plataforma tecnològica per facilitar el procés als beneficiari

Terminis:

  •  Pendent de publicació de la convocatòria. Concurrència no competitiva. 

Consulta les bases reguladores

Adhesió com agent digitalitzador

 Info video  

30 de maig de 2024