Aprovades les bases reguladores dels ajuts de mínims destinats a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya

L’objecte de l’ajut és la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya, mitjançant tota aquella acció de promoció al territori que inclogui el logotip identificatiu fins al punt de venda.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les associacions, fundacions, federacions amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre, o cooperatives amb agrobotiga, que efectuïn venda de productes agroalimentaris de proximitat i algun dels membres de la qual sigui bé un titular d’una explotació agrària o bé una agrupació de productors i estigui adherit a la venda de proximitat, sempre que realitzin accions de promoció de la venda de proximitat que incloguin el logotip identificatiu de la venda de proximitat.

 

Més informació aquí

21 d'octubre de 2020