Aprovada la pròrroga de la prestació per cessament d’activitat per a autònoms

A partir de l’1 d’octubre de 2020, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària. Requisits, cuantia, durada i gestió es troben regulats al Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

 

Més informació a pimec.org

2 d'octubre de 2020