Ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari

Termini de sol·licitud

Del 30/12/22 al 27/2/23

Bases, aquí

Més informació i sol·licitud, aquí

Objecte dels ajuts

Hi ha 9 línies:

1. Línia d’ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte. Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries (agrícoles i ramaderes) que en el moment de presentar la sol·licitud hagin presentat la DUN i/o l’actualització del cens (segons escaigui) de l’anualitat corresponent i utilitzin un quadern d’explotació digital amb tots els camps que intervenen en el càlcul del perfil de sostenibilitat complets.

2. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits. Beneficiaris: Entitats públiques, Entitats sense ànim de lucre o vinculades a l’ESS (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) o  Empreses agroalimentàries (aliances de mínim tres persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a persona jurídica).

3. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixos i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça. Beneficiaris: Titulars o explotadors de petits escorxadors o titulars d’establiments de manipulació de caça (persones físiques i jurídiques) 

4. Línia d’ajuts per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari. Beneficiaris: Persones físiques, Cooperatives agràries, Persona jurídica, micro o petita empresa, Entitats, fundacions i associacions amb projectes transformadors agroalimentaris que augmentin l’autoestima alimentària del territori.

5. Línia d’ajuts per al suport en el compliment de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors. Beneficiaris:  Entitats associatives que representin els interessos d’una única activitat artesanal alimentària.

6. Línia d’ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. Beneficiaris: PIMES del sector agroalimentari.

7. Línia d’ajuts per al foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària. Beneficiaris: Persona física o jurídica que agafa l’activitat artesanal.

8. Línia d’ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments. Beneficiaris: Dones que liderin projectes duts a terme en entorns rurals o marítims.

9. Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa. Beneficiaris: a. Productors agraris, Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions i Artesans alimentaris i els seus gremis, entre d’altres.

Documentació

  • Memòria detallada
  • Pressupost complet, detallat i relacionat amb la memòria
  • i formularis, certificats, etc..

13 de gener de 2023

Compartir notícia