Ajuts per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions agràries o prestin serveis agraris, sempre que tingui consideració de PIMES. També per Agrupacions i Consorcis.

Termini

Del 27/07/2023 al 26/09/2023

Requisits

  • Ser titular d’explotació agrària; prestador de serveis agraris: agrupació de mínim 5 titulars d’explotació; organització o associació de productors reconeguda; i consorcis o altres publicoprivats amb actuacions d’ús en comú que beneficiïn 5 explotacions agràries
  • Maquinària i equips de primera adquisició, compatibles amb els presents a l’explotació, i orientada als objectius establerts a les bases reguladores
  • No tenir deutes pendents amb les administracions
  • No ser empresa en crisi, excepte que ho passessin a ser durant 1/1/2020 a 30/6/2021
  • Remetre la informació i declaracions requerides
  • Dur una comptabilitat específica per les actuacions subvencionades
  • Contribuir als objectius de sobirania digital i autonomia estratègica
  • Complir amb les obligacions en matèria d’ocupació a territori nacional: domicili fiscal i centre operatiu; prestació d’activitats; creació i manteniment de llocs de treball
  • Mantenir l’ús de les inversions cinc anys
  • Garantir el compliment del principi de “no causar dany significatiu al medi ambient”

Bases publicades

Sol·licitud tràmits

4 de setembre de 2023