Ajuts “Kit Digital” per a la digitalització de les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida.

Beneficiaris

 • Comunitats de béns,
 • Societats civils amb objecte mercantil,
 • Societats civils professionals i
 • Explotacions agràries de titularitat compartida

amb una antiguitat mínima de 6 mesos i incloses en els següents segments:

 • a) Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats
 • b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats
 • c) Segment III: Petites empreses o Microempreses entre 0 i menys de 3 empleats

Termini

Del 12/09/2023 al 31/12/2024 o fins exhaurir pressupost.

Import de l’ajut

 • L’import màxim d’ajuda per beneficiari serà de:
  a) Segment I (Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats): 12.000€.
  b) Segment II (Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats): 6.000 €.
  c) Segment III (Petites empreses o Microempreses entre 0 i menys de 3 empleats): 2.000 €.

Més informació i sol·licitud

5 de setembre de 2023