Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 31 de juliol fins al 30 de setembre de 2020

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

L’objectiu de la nova línia d’ajuts extraordinaris és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

La convocatòria s’adreça a persones treballadores autònomes o microempreses que ocupin fins a 10 persones treballadores i tinguin un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. S’inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 treballadors.

Les entitats beneficiaries de l’ajut hauran de comprometre’s a mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

Aquesta línia d’ajuts està cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu.

 

Més informació aquí

4 de setembre de 2020