Ajuts econòmics de l’Ajuntament de Vic

L’oferta inclou ajuts per a empreses i comerços, col·lectius específics, sectors específics i ajuts per a tota la ciutadania. També inclou un primer paquet de mesures per mitigar els efectes de la COVID-19.

L’Ajuntament de Vic ofereix ajuts econòmics de dos tipus: les subvencions i les bonificacions, i un primer paquet de mesures per mitigar els efectes de la COVID-19.

Les dues modalitats són de naturalesa diferent. Les subvencions són ajuts econòmics en els quals el ciutadà paga tot l’import inicialment i, després, si es compleixen els requisits, se li retorna una part de la quantitat satisfeta. Cal tenir en compte que quan es rep una subvenció, independentment del nivell d’ingressos, el ciutadà podria estar obligat a fer la declaració de la renta. En canvi, les bonificacions són ajuts econòmics en els quals en el moment del pagament ja s’aplica una reducció en cas de complir els requisits.

Els ajuts econòmics que ofereix el consistori van dirigits a empreses i comerços, col·lectius específics, sectors específics i a tota la ciutadania i podeu consultar-los en aquest document.

Més informació a vic.cat

30 d'abril de 2020