Ajuts destinats a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor

Ajuts destinats a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor.

Adreçat a EMPRESES

Actuacions subvencionables:
Els ajuts finançaran projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental.
Algunes de les tecnologies digitals objecte dels ajuts són: intel·ligència artificial:machine learning; deep learning; neural networks; Internet de les Coses; Tecnologies de processament massiu de dades i informació (Open/Linked/Big Data); Computació d’alt rendiment (high performance computing); Computació al núvol; Processament del lenguatge natural; Ciberseguretat; biometria i identitat digital; Blockchain; Robòtica; Realitat virtual i augmentada, efectes especials i simulació; Impressió 3D i fabricació additiva.

Import ajudes:
Es finançaran projectes de recerca industrial amb un pressupost mínim de 500.000€ i màxim de 10.000.000€ i projectes de desenvolupament experimental amb un pressupost mínim de 300.000€ i màxim 5.000.000€.

Cofinançament:
La intensitat d’ajuda per cada beneficiari no excedirà el 25% dels costos subvencionables dels projectes de desenvolupament experimental. El beneficiari cofinançarà el percentatge restant de l’ajut. Així mateix, amb el límit del 80% dels costos subvencionables, aquests intensitats podran augmentar en 10 o 20 punts percentuals en el cas de les petites i mitjanes empreses, i en 15 punts addicionals si els resultats de el projecte de desenvolupament experimental es difonen.

Data límit: 08/10/2021

Més informació RED.ES i Sistema Nacional de Publicidad deSubvenciones y Ayudas Públicas

21 de setembre de 2021