Ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal del sector porcí, cunícola, boví i apícola, any 2023

Beneficiaris

  • Agrupacions de defensa sanitària (ADS).
  • Persones físiques o jurídiques titulars de les explotacions afectades (en el cas dels programas de les malaties d’IBR, de febre Q i de llengua blava.

Termini

Del 10/10/2023 al 24/10/23 (amdós inclosos)

Import de l’ajut

Veure detall segons sector de l’explotació.
Entre d’altres:
– El 80% de les vacunes o productes desparasitaris utilitzats, sempre que disposin de la recepta corresponent
– El 80% de la despesa en analítiques realitzades
– El 80% dels serveis veterinaris

Bases publicades

Sol·licitud

10 d'octubre de 2023