Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura

Beneficiaris

a) Les cooperatives apicoles, les associacions i les agrupacions de persones productores.
b) A títol individual, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d’una explotació apícola.

Termini

Del 26 d’abril fins al 17 de maig de 2023.

Import

a) Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: Fins a 30.000€ i 1,25€/arna.
b) Lluita contra les agressions i les malalties de l’arnar, en particular, contra la varroasi: Límit màxim 5€/arna/any.
c) Racionalització de la transhumància. Límit màxim de 0,50 €/arna.
d) Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de mel i de productes apícoles. Límit màxim d’1,50 €/arna.

Beses publicades

Accés al tràmit

26 d'abril de 2023