Ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial any 2021

A qui va dirigit?
Cupons en Innovació i Estratègia:

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb com a mínim 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

Cupons a la Indústria 4.0: (2a. Convocatòria)

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb com a mínim 2 anys de vida en data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

Cupons a la Internacionalització

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que:

– No tinguin un volum d’exportacions superior al 25% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat.
– Acreditin una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.

Cupons International eTrade

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i que hauran de complir els requisits següents:

– Acreditar una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
– Disposar de la pàgina web en anglès.
– Disposar d’un pla de promoció internacional, que haurà d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.

Més informació empresa.gencat

25 d'octubre de 2021