Ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat

Beneficiaris

  • Transportistes autònoms per carretera, amb una edat superior a 58 anys o amb una incapacitat absoluta o parcial. Ser titular d’una autorització vigent de transport públic de mercaderies o de viatgers en autobús amb un màxim de tres còpies, o bé simultàniament d’ambdues autoritzacions amb un màxim de tres còpies. I haver-ne estat titular de forma ininterrompuda durant els deu darrers anys. (veure les bases per més condicions a complir). Es donarà preferència als que se’ls hagi declarat incapacitat permanent absoluta, total o gran invalidesa, per la resta, serà per ordre descendent d’edat. 

Termini

Del 13 de març al 12 d’abril de 2024, Sol·licitar al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible

Import de l’ajut

  • Si el beneficiari té una edat inferior a 65 anys, 5.300,00 € per cada sis mesos complets que li faltin per complir els 65.
  • Per l’autorització o autoritzacions de transport públic dels que sigui titular, 30.000,00 €

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

13 de març de 2024