AJUTS A LES NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI – NON

Ajuts a empreses amb establiment operatiu a Catalunya que portin a terme noves iniciatives empresarials que tinguin per objectiu fer realitat projectes de canvi estratègic per crear productes amb més valor afegit, accedir a nous sectors o oferir serveis diferencials als teus clients.

Termini de sol·licitud: Del 15 de maig al 17 de juny de 2024.

Objecte:

Portar a terme noves iniciatives a la teva empresa amb l’objectiu de conceptualitzar un pla de negoci, d’implementar accions que se’n derivin. A través d’aquests ajuts, podràs definir i fer realitat projectes de canvi estratègic per crear productes amb més valor afegit, per accedir a nous sectors o per oferir serveis diferencials als teus clients, entre d’altres. 

Beneficiaris:

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa. 

Quantia de l’ajut:

Linea 1) Projectes de canvi estratègic. Consisteix en la realització d’un pla de negoci a partir d’una oportunitat identificada prèviament per l’empresa. Per realitzar aquesta activitat, l’empresa rebrà l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, el cost del qual serà l’única despesa subvencionable. La intensitat de l’ajut serà del 75% d’aquesta despesa amb un màxim de 30.000€

Linea 2) Projectes per al canvi estructural i a la implementació de les accions definides en un pla de negoci previ. Seràn subvencionables iniciatives com l’adquisició de maquinària i equipaments, despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat, despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat, despeses de personal intern dedicat exclusivament a la implementació de la nova activitat i despeses de realització de l’informe d’auditoria. La intensitat de l’ajut serà de 90.000€ amb un màxim que dependrà de la dimensió de l’empresa i de la tipologia de la despesa. 

 Termini: 

Del 15 de maig al 17 de juny de 2024.

Consulta les bases reguladores  
Accés al tràmit

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]
14 de maig de 2024