Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III)

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions agràries. També per Agrupacions i Consorcis.

Termini

Del 27/07/2023 al 26/09/2023

Requisits

  • Ser titular d’explotació agrària; agrupació de mínim 5 titulars d’explotació; organització o associació de productors reconeguda; i consorcis o altres publicoprivats amb actuacions d’ús en comú que beneficiïn 5 explotacions agràries.
  • Condicions de reducció de consum, estalvi, eficiència, en funció de l’actuació. Així com el compliment de normativa específica aplicable a cada actuació.
  • No tenir deutes pendents amb les administracions.
  • No ser empresa en crisi, excepte que ho passessin a ser durant 1/1/2020 a 30/6/2021.
  • Remetre la informació i declaracions requerides.
  • Dur una comptabilitat específica per les actuacions subvencionades.
  • Contribuir als objectius de sobirania digital i autonomia estratègica.
  • Complir amb les obligacions en matèria d’ocupació a territori nacional: domicili fiscal i centre operatiu; prestació d’activitats; creació i manteniment de llocs de treball.
  • Mantenir l’ús de les inversions cinc anys.
  • Garantir el compliment del principi de “no causar dany significatiu al medi ambient”.

Bases publicades

Sol·licitud tràmits

4 de setembre de 2023