Ajuts a les empreses de Vic que contractin persones de Vic

Objecte

Estimular la creació de llocs de treball per contribuir a la reducció de la taxa d’atur a la ciutat de Vic

Beneficiaris

Qualsevol persona física o jurídica, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, amb centre de treball a Vic.

Les persones contractades han de ser persones menors de 30 anys o majors de 45 anys, desocupades inscrites com a demandants d’ocupació o bé persones en situació de precarietat laboral i que estiguin empadronades a Vic

Termini

Fins l’1 de juny de 2024 (o esgotar el pressupost)

Import de l’ajut

L’import màxim a cada empresa serà l’equivalent a 6 mensualitats amb paga extra prorratejada i el cost de la Seguretat Social, del salari mínim interprofessional per cada contracte que tingui una durada inicial mínima de dotze mesos i una jornada no inferior al 50%. 

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

25 d'abril de 2024