Ajuts a inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions agràries, sempre que tingui consideració de PIMES. Centres gestors de dejeccions, sempre que tinguin la consideració de PIME. També per Agrupacions i Consorcis.

Termini

Del 27/07/2023 al 26/09/2023

Requisits

 • Tenir la condició de PIME, i ser: titular d’explotació ramadera; agrupació; organització o associació de productors reconeguda; i centres gestors de dejeccions. O consorcis o altres publicoprivats amb actuacions d’ús en comú que beneficiïn explotacions ramaderes PIME.
 • En cas d’explotacions ramaderes sotmeses a autorització ambiental que les mesures suposin millores addicionals als requisits mínims i les MTD.
 • No tenir deutes pendents amb les administracions.
 • No ser empresa en crisi, excepte que ho passessin a ser durant 1/1/2020 a 30/6/2021.
 • Remetre la informació i declaracions requerides.
 • Dur una comptabilitat específica per les actuacions subvencionades.
 • Contribuir als objectius de sobirania digital i autonomia estratègica.
 • Complir amb les obligacions en matèria d’ocupació a territori nacional: domicili fiscal i centre operatiu; prestació d’activitats; creació i manteniment de llocs de treball.
 • Mantenir l’ús de les inversions 5 o 10 anys segons escaigui.
 • Garantir el compliment del principi de “no causar dany significatiu al medi ambient”.

  Bases publicades

  Sol·licitud tràmits

  4 de setembre de 2023