Ajut temporal excepcional a productors/es de boví, equí, conill, oví i cabrum de carn i de llet i sector apícola afectats per la crisi a Ucraïna.

Beneficiaris

Els productors i les productores de boví, equí, conill, apícola, oví i cabrum (no autoconsum) que:

  • Siguin titulars d’explotacions (propietat o arrendament) de bestiar boví, equí, conill, oví, cabrum i apícola donades d’alta a 30 d’abril de 2023 amb un cens major de zero en el Registre general d’explotacions ramaderes (veure detall a l’apartat 2 (annex 1) de les bases reguladores)
  • La seva explotació s’hagi vist afectada econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió a Ucraïna, per les sancions imposades a la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per Rússia.El beneficiari presentarà una declaració responsable en relació amb els extrems exposats.
  • Que hagin presentat  almenys una declaració censal en els darrers 24 mesos i fins a la data de sol·licitud de l’ajut.

Termini

Del 08/08/2023 al 20/09/2023

Bases publicades

Sol·licitud tràmits

4 de setembre de 2023