Convocatòria dels d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant

La Generalitat ha publicat les bases de les subvencions per la retirada d’amiant. En breu es publicarà la convocatòria i llavors assignen la subvenció per ordre d’entrada fins esgotar el pressupost. Es paguen el 100% del cost, o sigui que qui vulgui optar-hi cal que prepari ja tota la documentació per poder-la presentar el primer dia que s’obrin els ajuts (pendent de publicació).

Els ajuts poden cobrir el 100% del cost de l’actuació de desamiantatge i s’adrecen als propietaris de béns immobles que continguin amiant, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades i comunitats de veïns.

En el DOGC 8138 de 21/05/2020 s’ha publicat la Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria dels d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

Enllaç al DOGC

25 de maig de 2020