Informació sobre prestacions d’atur pendents de cobrar

Informació important SEPE

El SEPE informa de que les prestacions que estaven pendents de gestionar i que no s’han pogut abonar aquest mes, ja estan gestionades. Els llistats de totes aquestes prestacions seran enviats directament des de el SEPE a les entitats bancàries de totes les comunitats autònomes. Abans d’aquests divendres totes les entitats han de disposar d’aquests llistats.

La forma de procedir per part dels treballadors i treballadores és descarregar el certificat que està disponible a la web del SEPE on consta que estan en un ERTO i la prestació i portar-ho al banc o caixa perquè aquestos els hi facin l’ingrés de la prestació. Totes aquelles persones que entrin en el sistema i no trobin reconeguda la seva prestació es tracta d’un error i hauran de trucar al SEPE perquè es subsani. Hi ha un paquet important de prestacions que no estan gestionades per errors, per això tot el que no es trobi en el sistema ha de reclamar perquè li gestionin la prestació.

Informació actualitzada el 15/05/2020.

No serà necesari acudir a l’entitat bancària a demanar l’ingrés de la prestació, les entitats de manera automàtica fan l’ingrés de la prestació. Des de ahir ja hi ha caixes i bancs que estan ingressant les prestacions.

En quan a aquelles prestacions que no estan gestionades per incidències, les estan resolen d’ofici. Aquells treballadors i treballadores que no trobin reconeguda a la pàgina del SEPE la seva prestació es per un cas d’incidència (dades i codis de cotització erronis, persones que mai havien cobrat prestació i no estan al sistema, comptes bancaris que no existeixen….). Quan es tracti de casos que afectin a tota la plantilla d’una empresa la millor forma de procedir es que sigui l’empresa la que faci la reclamació. Aquelles persones que vulguin fer reclamació per no estar en el sistema poden fer-ho a través del formulari que es troba a la pàgina web del SEPE.

També per via telefonica, però el telèfon d’atenció ara mateix es troba col·lapsat, triplicaran l’atenció telefonica la pròxima setmana.

 

14 de maig de 2020