Creacció en el marc de Programes de suport al desenvolupament local està elaborant el projecte Model Innovació 2025

Creacció en el marc de Programes de suport al desenvolupament local està elaborant el projecte Model Innovació 2025. Aquest projecte té com a objectiu principal “Aconseguir que Osona es caracteritzi per ser una comarca innovadora”. Té dues línies de treball diferenciades, una amb les empreses de la comarca i l’altra amb els agents. El punt de partida és diagnosticar les necessitats per impulsar la innovació via agents i empreses.
A nivell d’agents es pretén:

– Consensuar la definició d’innovació i com s’associa als projectes

– Construir el model i metodologia de treball per aconseguir que els projectes impulsats siguin innovadors

 

A nivell d’empreses es pretén:

– Consensuar la definició d’innovació

– Definir l’estratègia per aconseguir traslladar la metodologia d’innovació al teixit productiu, .

– Definir estratègia d’implantació a les empreses

 

 

21 d'agost de 2018