5a. edició accelera el creixement

Fins el dia 6 de juny de 2016, hi ha temps per presentar la candidatura per a la cinquena edició del programa Accelera el Creixement.

El programa Accelera el Creixement, impulsat per la Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC, té l’objectiu de recolzar les empreses amb alt potencial de creixement.
Actiu des del 2012, el programa acompanya 50 PIMES barcelonines cada edició per fer-ne efectiva la capacitat de créixer, al facilitar-los eines per identificar els factors clau sobre els quals incidir, com són la innovació, l’equip directiu, el desenvolupament de nous productes i serveis, la comercialització o la internacionalització.
Condicions de les PIMES participants
• Les empreses han de ser micro, petites o mitjanes
• Han de tenir mínim tres treballador/es
• El centre de decisió ha d’estar a la demarcació de Barcelona
• La trajectòria empresarial ha de ser d’un mínim de 5 anys
• L’empresa ha de tenir vocació internacional i voluntat d’invertir en el creixement empresarial

Més informació a http://www.acceleraelcreixement.com/

18 de maig de 2016