Conclusions del 1r “333 Experience Congress”: l’impacte de la Xina en el sector porcí, la sostenibilitat i la tecnologia com a futurs reptes

Els passats 11, 12 i 13 de maig va tenir lloc el primer “333 Experience Congress Espanya” en línea.

El congrés va tractar diversos temes clau pel futur del sector. A destacar:

Mercat i economia amb un èmfasi especial per la Xina, les seves expectatives de recuperació i el seu impacte en el mercat global de la carn i de les matèries primeres. La Pesta Porcina Africana ha delmat la producció porcina a la Xina generant oportunitats d’exportació sense precedents cap a aquest país. El control de la malaltia està lluny d’aconseguir-se, però la Xina ha demostrat un gran interès en assegurar la seva sobirania alimentària fet pel qual no s’espera que el gran volum d’importacions actual es mantingui en el temps. Espanya s’ha convertit en el primer proveïdor de carn de porc de la Xina, encara que només suposi un 2,4% del seu consum total. Aquest increment de la demanda xinesa ha generat una pujada del preu del porc. Tot i aquesta notícia positiva, el sector ha de ser conscient del risc econòmic derivat de la concentració de les vendes cap a aquesta destinació, de la pèrdua de quota de mercat d’altres destinacions, així com dels problemes derivats de l’increment en el cost de la carn de porc com a matèria primera per la indústria dels elaborats. L’altre gran perill pel sector és el risc d’entrada de la Pesta Porcina Africana, incrementat per la seva propagació per Europa i l’augment de porcs importats amb destinació a Espanya. Un altre factor a tenir en compte és la situació global de les matèries primeres, amb les pujades observades recentment, donades en gran part l’activitat dels fons d’inversió, però també per l’efecte de la Xina com a element desestabilitzador dels mercats amb compres massives, fet que ha generat una escalada en els preus.

La sostenibilitat es va abordar des de diferents vessants com són el paper de l’alimentació per minimitzar l’excreció de nutrients i la petjada de carboni, la gestió de purins amb l’objectiu de valoritzar-los com a fertilitzants i també com a fonts d’energia, així com el desafiament que suposaran per al sector regulacions com la legislació de sostres d’emissions, que poden marcar el futur de la producció en els propers 10 anys. Per altra banda, l’empresa xilena Agrosuper, referent de la producció porcina, va mostrar el seu model de negoci verticalitzat i de propietat, amb especial èmfasi en els projectes sostenibles.

La Sanitat com a peça bàsica de la producció va estar present al Congrés incloent els avenços realitzats a la Xina per aconseguir una vacuna eficaç i segura davant de la PPA, així com varis tallers sobre PCV2 i PRRS amb experts internacionals.

El futur del sector també va estar present amb ponències sobre tecnologia aplicada així com sobre el desenvolupament de la nova legislació, presentat per un representant del Ministeri, i el seu impacte sobre els professionals del sector, representats per un veterinari de camp.

L’esdeveniment va comptar amb 655 registrats i 25 ponents i moderadors d’Àsia, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i per descomptat Europa.

www.3tres3.com  és una pàgina web especialitzada en proporcionar informació tècnica i de mercat, així com serveis a la indústria porcina des de fa més de 23 anys i en 9 idiomes.

Redacció: 3tres3

18 de maig de 2021