2n Consell General de Creacció a Casa Convalescència

Dilluns 15 de desembre va tenir lloc la reunió del 2n Consell General de Creacció, l’agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, a la seva seu, la Casa de Convalescència de Vic. A la sessió, presidida pel Dr. Josep Arimany, es va presentar l’Observatori Socioeconòmic i el 1r Informe de competitivitat de la comarca d’Osona elaborats per Creacció, amb un debat a posteriori.

L’Observatori Socioeconòmic és una eina de de monitorització de la realitat comarcal que aporta coneixement per la presa de decisions als agents del territori i facilita l’accés a les dades en obert per al desenvolupament de noves oportunitats de negoci. Aquest treballa en 3 fases: la captació de dades (pròpies i externes), l’anàlisi de dades (informació, coneixement, anticipació, oportunitats) i la gestió territorial/presa de decisions on es desenvolupa una estratègia d’explotació sostenible del territori a partir de la informació i el coneixement que permeti ser més eficients i competitius per garantir una millor qualitat de vida de les persones. Les dues primeres van a càrrec de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona, en canvi, la tercera fase té lloc als Ajuntaments, a les entitats, a les empreses…

L’Observatori preveu un quadre de comandament amb diversos indicadors (demogràfica, socials, salut, educació, economia i ocupació, innovació, internacionalització, infraestructures, habitatge, sostenibilitat, gestió municipal) per estudiar els 51 municipis de la comarca Osona. El grup de treball de l’Observatori està compost per Creacció, la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Manlleu. Pel que fa el calendari, està previst que el mes de febrer tingui lloc el test i el disseny i, de cara el març de 2015 ja es puguin publicar informes online i consultar dades (open data).

A la reunió es va aprovar l’acte del 1r Consell General, que va tenir lloc el 15 de juny de 2014, i es va finalitzar amb un torn obert d’intervencions. La presentació de l’anàlisi de les cadenes de valor dels sectors agroindústria i fabricants de bens d’equip i dels principals reptes de futur es farà en una propera sessió.

En aquesta ocasió i a partir d’ara, hi han estat convidats un representant de Comissions Obreres i un de la UGT, a part dels membres del Consell d’Administració, de la Direcció de Creacció i del Consell General. En aquest cas també hi van assistir la Sra. Bàrbara Minoves, de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Oriol Estela, per part de la Diputació de Barcelona.

El 2n Consell General de Creacció ha tingut lloc mig any després del 1r Consell General i quasi a l’any de la constitució de l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement. Aquesta es va constituir el 20 de gener de 2014 com a entitat jurídica amb personalitat pròpia amb l’objectiu de treballar per al progrés global d’Osona i les comarques properes.

 

Per a més informació:
Àrea de Comunicació CREACCIÓ (Tel.: 938815533 – comunicacio.creaccio@uvic.cat

15 de desembre de 2014