2n Congrés Catalunya Emprèn

El proper 4 de juny se celebra el II Congrés Catalunya Emprèn, el punt de trobada de l’emprenedoria catalana, un esdeveniment de referència per a emprenedors, inversors, empreses tradicionals i també per a les persones que donen suport als emprenedors.

En aquesta 2a edició, el Congrés aplegarà emprenedors de tots els tipus d’emprenedoria:
1) la dels petits negocis i la dels emprenedors autònoms
2) l’emprenedoria social
3) la que es basa en la ciència i la tecnologia
4) la de les start-ups que volen créixer de pressa
5) la corporativa, que busca innovar dins el marc d’empreses tradicionals.

El Congrés inclourà també la XX edició del Fòrum d’Inversió, el millor punt de trobada d’emprenedors i inversors.

Genèric (1)

14 de maig de 2015