27/04. Conèixer la teva empresa. Aspectes comptables i fiscals – Programa de formació per empreses i emprenedors