20 i 22/06 Costos, marges, beneficis. No és el mateix facturar que guanyar diners