Avís legal i polítiques de privacitat

Avís legal i condicions d’ús
INFORMACIÓ GENERAL I IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB.
El present avís legal i condicions d’ús (en endavant, “l’Avís Legal” regeixen l’accés i la utilització de lloc web accessible mitjançant el nom de domini https://www.creaccio.cat/ i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”).
El mer accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest “l’Avís Legal”.
Si no està d‘acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal haurà de deixar d’utilitzar el Lloc Web.
L’Usuari ha de llegir el present avís legal cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que poden presentar modificacions. En cada moment apareixerà la data de la darrera versió.

INFORMACIÓ REGISTRAL DEL LLOC WEB
El present avís legal i condicions d’ús (en endavant, “l’Avís Legal” regeixen l’accés i la utilització de lloc web accessible mitjançant el nom de domini https://www.creaccio.cat/ i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”).
El mer accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest “l’Avís Legal”.
Si no està d‘acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal haurà de deixar d’utilitzar el Lloc Web.
L’Usuari ha de llegir el present avís legal cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que poden presentar modificacions. En cada moment apareixerà la data de la darrera versió.

CONDICIONS D’ÚS
Les condicions establertes a continuació, regulen l’ús permès de el Lloc Web.

1. Accés.
Lloc web sense cap restricció d’accés.
L’accés és públic i qualsevol usuari pot visitar totes les seccions d’aquest Lloc Web.

2. Modificacions del Lloc Web i interrupcions o errors en l’accés.
CREACCIÓ es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés, fent constar sempre la data de la darrera versió.

3. Continguts i enllaços a altres llocs web.
La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquest Lloc Web és exclusivament la de proporcionar informació als usuaris i als clients sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà aplicar o completar les dades que s’ofereixen en aquest Lloc Web. CREACCIÓ no serà responsable del resultat obtingut a través dels mencionats enllaços.

En tot cas CREACCIÓ no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Lloc Web, ni pot garantir l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu.

Malgrat els enllaços són supervisats regularment per tal que no ocorri, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats pels llocs web enllaçats són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen bens o drets del propi usuari o d’un tercer es prega es comuniqui immediatament a CREACCIÓ a info@creaccio.com aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:

 • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte de la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

4. Protecció de dades personals.
Les dades personals vinculades a aquest Lloc Web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a més informació dels tractaments de dades efectuats a CREACCIÓ pot consultar la nostra Política de Privacitat (posar el link).

CREACCIÓ tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquest Lloc Web complint la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remissió de dades per els interessats és absolutament voluntària i es remet a la Política de Privacitat en cadascun dels formularis.

5. Drets reservats.
CREACCIÓ és titular i/o disposa de les llicències corresponents sobre els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny del web, la marca, el nom comercial i els signes distintius. En particular, estan protegits pels drets d’autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de la web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, fotografies, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la web relatiu als serveis, continguts i/o eines facilitades per CREACCIÓ.
En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets per part de CREACCIÓ.
L’usuari podrà visualitzar, imprimir i copiar els continguts d’aquesta Web per al seu ús privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o l’exercici dels drets d’explotació: reproducció, distribució, comunicació pública, posada de disposició i transformació, de la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de CREACCIÓ.
CREACCIÓ és titular i/o disposa de les llicències corresponents sobre els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny del web, les imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l’usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest Lloc Web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, transformar-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i altres elements continguts al Lloc Web sense el consentiment exprés i per escrit de CREACCIÓ. En particular, estan protegits pels drets d’autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de la web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, fotografies, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la web relatiu als serveis, continguts i/o eines facilitades per CREACCIÓ.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets per part de CREACCIÓ.
L’usuari podrà visualitzar, imprimir i copiar els continguts d’aquesta Web per al seu ús privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o l’exercici dels drets d’explotació: reproducció, distribució, comunicació pública, posada de disposició i transformació, de la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de CREACCIÓ.

En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 • Obtenir els continguts facilitats a la web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi.
 • Utilitzar algun dels serveis i continguts que CREACCIÓ posa a la seva disposició, amb fins il·lícits.
 • Realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’activitat normal del web o a l’ordinador d’un tercer.
 • Utilitza la web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 • Accedir sense autorització a qualsevol secció de la web, a altres sistemes o xarxes connectades, a cap servidor de CREACCIÓ, ni als serveis oferts a través del web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

En el cas que l’Usuari causi danys a tercers, per fer ús de qualsevol servei i contingut facilitades a través del web, exonera expressament a CREACCIÓ, de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada. A aquests efectes, l’Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que pogués derivar-se.
CREACCIÓ es reserva el dret d’exercici de les accions legals oportunes en cas d’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l’Usuari.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB
CREACCIÓ es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis de la web, actualització o millora dels serveis, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

6. Responsabilitats.
CREACCIÓ no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directament o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix. Tanmateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions CREACCIÓ exclou qualsevol responsabilitat pels danys de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguin deure’ls a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc Web o als seus continguts.

CREACCIÓ no es fa responsable de:

 • l’ inadequat funcionament i/o errors de la web si això es deu a tasques de manteniment, a incidències, a un defectuós funcionament del terminal o la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes indispensables per fer ús del servei.
 • virus i/o altres components nocius en la web o en el servidor que la subministra.
 • danys que es generin a l’Usuari en cas d’impossibilitat de prestar el servei a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a CREACCIÓ.
 • perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions d’ús que CREACCIÓ s’estableix a la web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat de la web.
 • informació publicada al seu web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

CREACCIÓ declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament de la Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.
CREACCIÓ adoptarà les mesures oportunes per assegurar una resposta ràpida, sense responsabilitzar pels retards que siguin deguts als serveis de telecomunicacions.
Així mateix, CREACCIÓ no es fa responsable de la informació emmagatzemada en blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar informació en el seu web.

7. Enllaços de tercers al Lloc Web de CREACCIÓ. Hiperenllaç i “framing”.
La realització d’un enllaç i/o “framing” des del vostre lloc web cap al Lloc Web implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.

Solament es permet l’enllaç i/o “framing” cap a l’adreça del Lloc Web. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de CREACCIÓ.

Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les del present Lloc Web.

L’enllaç o el lloc web d’enllaç, no podrà desenvolupar activitats o col·locar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.

8. Llei i Jurisdicció Aplicable.
Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present web, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de totes les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

9. Cookies.
CREACCIÓ utilitza cookies quan l’Usuari navega per les diferents pantalles del Lloc Web. Aquestes cookies s’emmagatzemen al disc dur de l’Usuari però no poden llegir les dades contingudes en aquell ni llegir els arxius de tipus cookie que han creat altres proveïdors. No obstant, l’usuari podrà impedir l’emmagatzematge de cookies configurant les opcions del seu navegador. CREACCIÓ utilitza cookies amb la finalitat de reconèixer als usuaris que s’hagin registrat i facilitar la seva navegació, alhora que proporcionen informació sobre la data i hora de l’última visita de l’usuari, mesurant alguns paràmetres de tràfic dins el propi Lloc Web i fent una estimació de les visites rebudes, permetent a CREACCIÓ enfocar i ajustar els serveis que proporciona a través d’aquest espai de la forma més efectiva.
Per a més informació, consulti la nostra política de Cookies.

Polítiques de privacitat

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL, d’ara en endavant, CREACCIÓ, informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen en emplenar els formularis o requeriments de contracte, seran tractades per CREACCIÓ amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que CREACCIÓ ofereix, així com per donar resposta a les seves sol·licituds i/o consultes. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica son exactes, actualitzades i certes.

Responsable del tractament de les seves dades personals.
Identitat: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL.
Nom comercial: Creacció
Domicili: Carrer Doctor Junyent, 1 – 08500 Vic
CIF: B65150484
Adreça de correu electrònic: info@creaccio.cat 
Telèfon: 93 881 55 33
Adreça exercici de drets: Pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Volum 44.296 , Foli 148, Secció 8, Full B 397291

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i la Llei 372018, de 5 de desembre, sobre Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals que ens faciliti a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web “.

Finalitats de tractament i tipologia de dades personals.

1. Dades facilitades en base a les relacions entre CREACCIÓ i l’entitat per a la qual vostè treballa o col·labora.
Les dades personals objecte de tractament són les dades identificadores (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i dades de contacte corporatiu (adreça electrònica/postal i telèfon) facilitades per vostè a CREACCIÓ per al manteniment de les relacions entre CREACCIÓ i l’empresa o entitat per a la qual vostè treballa o amb què col·labora.

2. Dades facilitades en base a ser beneficiari dels ajuts i/o subvencions de CREACCIÓ.
Les seves dades personals objecte de tractament són les següents:

 • Dades identificadores (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i dades de contacte (adreça electrònica/postal i telèfon): aquelles que vostè ens hagi facilitat derivades de l’expedient administratiu de subvenció, mitjançant el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa té accés als ajuts i a les subvencions oferts per CREACCIÓ, així com les relatives a la seva execució. Així mateix, les seves dades de contacte podran també ésser utilitzades per enviar-li informació i enquestes de satisfacció, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis que CREACCIÓ porta a terme per al foment de la competitivitat empresarial, la innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d’Osona, la millora de l’ocupabilitat de les persones i el posicionament del territori per crear-hi ocupació de qualitat; així com l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.
 • Dades bancàries: les dades bancàries que vostè ens ha facilitat per fer efectives les obligacions derivades de la relació jurídica entre vostè o l’entitat a la qual vostè representa i per la qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa rep o opta a rebre els ajuts i subvencions que CREACCIÓ li proporciona.
 • Dades d’afiliació a la Seguretat Social i dades fiscals: dades relatives a la seva afiliació a la Seguretat Social en el cas que vostè sigui una persona física beneficiària o opti a ser beneficiària de les subvencions o ajuts que CREACCIÓ proporciona, així com les dades necessàries per al compliment de la normativa de la Seguretat Social i fiscal.
 • Dades addicionals: dades que vostè ens ha facilitat d’acord amb la seva avaluació com a beneficiari/a dels ajuts i de les subvencions que CREACCIÓ proporciona, com són el seu CV i el seu perfil professional i competencial, en el cas que vostè sigui una persona física beneficiària o opti a ser beneficiària de les esmentades subvencions o ajuts.

3. Dades facilitades amb la finalitat de rebre informació sobre les activitats i els serveis de CREACCIO o d’ inscriure’s o participar a les activitats i serveis de CREACCIÓ mitjançant l’emplenament del formulari d’obtenció de dades.
En el cas que vostè sol·liciti rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis o bé sol·liciti la seva inscripció o participació a les mateixes, les seves dades personals identificadores (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i de contacte corporatiu/professional (adreça electrònica/postal i telèfon) seran tractades amb la finalitat de gestionar i portar a terme la seva sol·licitud. 
CREACCIÓ tractarà també les seves dades de contacte corporatiu/professional amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora. Aquestes enquestes són voluntàries i estan destinades a fer estudis que ens permetran conèixer les necessitats comunes de l’empresa catalana per tal d’adoptar les mesures apropiades per a la millora de les polítiques de foment de l’emprenedoria, la innovació i el posicionament de la seva entitat dins la comarca. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes enquestes es tracta de forma agregada i confidencial.
Així mateix, en el cas que vostè hagi participat a les nostres activitats i serveis, tractarem les seves dades de contacte corporatiu per tal d’enviar-li enquestes mitjançant les quals vostè tindrà l’opció d’avaluar el seu grau de satisfacció respecte de la participació a les mateixes amb la finalitat de millora de l’organització de noves activitats i serveis.
Igualment, és possible que CREACCIÓ procedeixi a la captació d’imatges i/o veu durant la celebració de les seves activitats i serveis. La captació d’aquestes imatges i/o veu es realitza amb la finalitat de publicar informació gràfica a mitjans de comunicació i xarxes socials per tal de donar a conèixer les activitats i els serveis que CREACCIÓ dur a terme. En cap cas la seva imatge i/o veu serà objecte de captació i publicació sense que vostè, de forma prèvia, ens hagi atorgat el seu consentiment explícit per fer-ho.
CREACCIÓ no emprarà les seves dades, en cap cas, per a activitats promocionals en favor de terceres persones o entitats i li remetrà exclusivament informació promocional relacionada o de naturalesa similar a les activitats, les promocions i els ajuts pel quals ha mostrat interès, participat o contractat amb la nostra entitat. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Drets dels interessats”.

Legitimació del tractament de dades.
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’usuari, atorgat en els formularis que pot emplenar, així com l’existència d’un contracte o encàrrec de serveis.
Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció del servei.
1. Dades facilitades en base a les relacions entre CREACCIÓ i l’entitat per a la qual vostè treballa o col·labora.
El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • En compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades per enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre activitats i serveis relacionades amb la promoció de l’emprenedoria i el posicionament de l’empresa, en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Drets dels interessats”.

2. Dades facilitades en base a ser beneficiari dels ajuts i/o subvencions de CREACCIÓ.
El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • El tractament de les seves dades és necessari per al compliment de les obligacions resultants de la relació jurídica derivada de l’expedient administratiu de subvenció entre vostè o l’entitat a la qual vostè representa i CREACCIÓ conforme a la recepció dels ajuts i de les subvencions que CREACCIÓ li proporciona.
 • En compliment de les finalitats de promoció i desenvolupament de l’empresa per mitjà de l’execució de les actuacions i el desplegament dels serveis de suport necessaris per impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora es troba legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • CREACCIÓ tracta les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis relacionats amb el foment de la competitivitat empresarial, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Drets dels interessats”.

3. Dades facilitades amb la finalitat de rebre informació sobre les activitats i els serveis de CREACCIO o d’ inscriure’s o participar a les activitats i serveis de CREACCIÓ mitjançant l’emplenament del formulari d’obtenció de dades.
El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • La necessitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació o d’inscripció o participació, per a la qual cosa és necessari que CREACCIÓ procedeixi al tractament de les seves dades.
 • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa és part
 • El compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament de l’empresa que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic
 • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora es troba legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que CREACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • CREACCIÓ tractarà la seva imatge/veu amb la finalitat anteriorment referenciada, segons el consentiment que vostè té l’opció d’atorgar-nos. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, contactant amb info@creaccio.cat.
 • El tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i serveis que estan relacionades amb el foment de la competitivitat empresarial, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Drets dels interessats”.

Comunicacions de les dades.
Les dades derivades del contacte i la consulta no seran comunicades a tercers. En el cas de que posteriorment es produeixi un encàrrec, les dades de caràcter personal proporcionades pel client podran comunicar-se a organitzacions vinculades a CREACCIÓ en l’àmbit de la gestió dels seus serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

Cessions a tercers, transferències internacionals i decisions automatitzades.
CREACCIÓ podrà facilitar les seves dades personals a Administracions públiques (com, per exemple, l’Agència Tributària, la Seguretat Social, l’autoritat en l’àmbit laboral), per al compliment estricte de les obligacions legals a les quals CREACCIÓ està subjecta per raó de la seva activitat.
Així mateix, CREACCIÓ l’informa que les seves dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que CREACCIÓ tingui contractats per tal de poder desenvolupar la seva missió d’impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en la comarca d’Osona.
En el cas que s’inscrigui, participi o sigui ponent en alguna de les activitats o serveis organitzades per la nostra entitat, CREACCIÓ l’informa que podrà comunicar les seves dades identificadores (nom i cognoms) i dades de contacte corporatives/professionals (adreça electrònica/postal i telèfon) als altres inscrits, participants o ponents de l’activitat o servei, sempre i quan vostè ho hagi autoritzat expressament i de forma prèvia a la realització d’aquesta comunicació de dades. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se a info@creaccio.cat.
En algunes activitats i/o serveis organitzats per CREACCIÓ es realitza una cessió de dades que forma part indispensable d’aquestes activitats i/o serveis, la qual està basada en la relació contractual entre vostè i CREACCIÓ. Aquesta cessió de dades consisteix en posar en contacte a clients, proveïdors i potencials clients que participen en les citades activitats i serveis, per la qual cosa, la comunicació d’aquestes dades és una cessió necessària per a poder complir amb la nostra obligació de prestar-li serveis o vetllar per la seva participació conforme la seva sol·licitud.
CREACCIÓ no realitza transferències internacionals de les seves dades a països que no disposin d’una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”) 
Sota cap concepte, CREACCIÓ cedirà o transferirà les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat de “Cessions i transferències internacionals” sense el seu consentiment previ.
CREACCIÓ no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció d’equips humans.

Drets dels interessats.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CREACCIÓ tracta les seves dades personals. 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir copia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line els interessats tenen dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE. 
L’interessat pot oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pot retirar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. També pot adreçar-se a l’AEPD si ha vist vulnerats els seus drets i llibertats.
Vostè pot retirar o revocar el seu consentiment i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se a info@creaccio.cat adjuntant document acreditatiu de la seva identitat o a través dels formularis existents a la seu electrònica.
Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant la nostra entitat o davant de l’Autoritat de Control corresponent, a través de la seva adreça postal o bé a través de la seva seu electrònica.

Període de conservació de les seves dades personals.
Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb CREACCIÓ i després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació i/o els terminis necessaris per tal de garantir el compliment de la normativa fiscal (5 anys) i/o de blanqueig de capitals (10 anys).
Un cop finalitzada la seva relació amb CREACCIÓ, les seves dades es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de CREACCIÓ.
Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades. Pel que fa a les dades de contacte es conservaran mentre no se’n sol·liciti la seva supressió. Si desitja saber més informació sobre el termini aplicat al tractament de les seves dades, pot dirigir una petició a info@creaccio.cat 

Política de Privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés.
L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de googlemeet i utilitzant un protocol de comunicacions SSL.

Política de resposta davant incidents de seguretat.
CREACCIÓ ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’apliquen a les dades que podrien estar afectades per potencials violacions de seguretat. No hi ha accés a dades de clients/usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles. En cas que CREACCIÓ identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi als seus usuaris, es notificarà a l’autoritat competent dins les 72h següents i als usuaris, si fos el cas, al més aviat possible.

Política de supressió de dades.
CREACCIÓ desactiva els comptes dels clients/usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i només es mantindran el temps necessari en compliment d’altres normatives vigents.

Canvis en la Política de Privacitat.
CREACCIÓ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives i/o jurisprudencials. En aquests supòsits, CREACCIÓ anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts esmentant la data de la darrera versió.

Correus comercials.
D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del comerç electrònic, CREACCIÓ es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament. CREACCIÓ no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha inserits a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre informació comercial.

Vic, setembre 2023