Òrgans de gestió

Informació INSTITUCIONAL i ORGANITZATIVA

ÒRGANS DE GESTIÓ

Creacció ha estat creada en forma de Societat Mercantil amb 4 socis que es reuneixen en Junta General de socis:

Per afavorir una bona governança de l’Agència s’han constituït els següents òrgans:

Consell d’Administració. Òrgan d’administració, gestió i representació permanent de la societat que integra els quatre socis a més de la Delegació d’Osona de la Cambra de Comerç i el Consell Empresarial d’Osona. Així hi són presents l’administració pública, la universitat i l’empresa. Dins del Consell d’Administració s’ha creat la figura del Conseller Delegat.

Consell General. Òrgan consultiu i assessor que permet la participació en la societat d’altres administracions públiques, institucions, agents econòmics o socials de la comarca d’Osona i que serveix com a fòrum per debatre objectius i projectes. No té facultats executives, decisòries ni de representació societària.

Consell de direcció. A nivell de procés s’ha articulat un Consell de direcció format per 11 persones. Es reuneix setmanalment.

El programa s’obre el 20 de març, amb una jornada al VIT sobre start-ups, … Llegir-ne més

L’Ajuntament de Manlleu i les empreses Bon Preu, Casa Tarradellas, Girbau, Fundació La Farga Group, … Llegir-ne més

Fa uns anys que la paraula “startup” sona com a sinònim d’èxit, innovació, inversions milionàries… … Llegir-ne més