Calendari de sessions – Consell General

Informació INSTITUCIONAL i ORGANITZATIVA

El calendari de sessions del Consell General per al 2018 és el següent:

> 01 de febrer de 2018
> 24 de setembre de 2018

El Consell general es reuneix a la seu de Creacció a les 16:30h.