Calendari de sessions – Consell General

Informació INSTITUCIONAL i ORGANITZATIVA

El calendari de sessions del Consell General per al 2017 és el següent:

> 16 de febrer de 2017
> 21 de setembre de 2017

El Consell general es reuneix a la seu de Creacció a les 16:30h.